سیف لاک سایز۳

ویژگی های محصول:

سیف لاک برای نگهداری انواع مواد غذایی و سایر مواد و مایعات کاربرد دارد. اطمینان از عدم نشت مایعات وهمچنین جلوگیری از ریزش محتوای  داخل آن از ویژگی های اصلی این محصول می باشد.